Timetable/Academic calendar

Curriculum Discipline Obligatorii

Farmacie
 
Psihologia Medicală

 

Sănătate Publică
 
Comunicarea Profesională
 
Etica șe Deontologia Medicală

 

Tehnologie radiologică
 
Bazele comunicării medicale
 
Psihologie medicală și sociologie

 

Medicină nr.1
 
Biostaistica. Metodologia Cercetării Științifice

 

Medicină nr.2
 
Psihologia medicală
 
Biostatistica și Metodologia Cercetării Științifice

 

Medicină preventivă
 
Sociologia si psihologia generală
 
Biostatistica și Metodologia Cercetării Științifice

 

Asistență medicală generală
 
 
Deontologie si pedagogie medicală

 

Sănătate publică
 
 Psihologia sănătății
 
Managementul și economia sănătății
 
Sociologia sănătății

 

Medicină preventivă
 
Managementul Supravegherii de Stat în Sănătate Publică

 

Medicina nr.1
 
Medicina Socială și Management

 

Medicină nr.2
 
Medicină Socială și Management