Timetable/Academic calendar

Curriculum Discipline Obligatorii

Farmacie
 
Psihologia Medicală

 

Sănătate Publică
 
Comunicarea Profesională
 
Etica șe Deontologia Medicală

 

Tehnologie radiologică
 
Bazele comunicării medicale
 
Psihologie medicală și sociologie

 

Medicină nr.1
 
Biostaistica. Metodologia Cercetării Științifice.

 

Medicină nr.2
 
Psihologia medicală
 
Biostatistica și Metodologia Cercetării Științifice

 

Medicină preventivă
 
Sociologia si psihologia generală
 
Biostatistica și Metodologia Cercetării Științifice

 

Asistență medicală generală
 
 
Deontologie si pedagogie medicală

 

Optometria
 
Management, etică profesională în optometrie
 
Biostatistica și MCS 

 

Asistență medicală generală
 
Biostatistica și Metodologia Cercetării Științifice

 

Stomatologie
 
Biostatistica și metodologia cercetării

 

Medicină nr.1
 
Medicina Socială și Management

 

Medicină nr.2
 
Medicină Socială și Management

 

Medicină preventivă
 
Management şi Marketing în Sănătate

 

Stomatologia
 
Medicină socială
 
Comunicare și comportamentul medical 

 

Medicină preventivă
 
Managementul Supravegherii de Stat în Sănătate Publică