Timetable/Academic calendar

Curriculum Discipline Obligatorii

Farmacie
 
 Lipsa disciplini

 

Sănătate Publică
 
Comunicarea Profesională
 
Etica și Deontologia Medicală

 

Tehnologie radiologică
 
Bazele comunicării medicale
 
Psihologie medicală și sociologie

 

Asistență medicală generală
 
Psihologie și sociologie medicală

 

Optometria
 
Management, etică profesională în optometrie
 
Biostatistica și Metodologia Cercetării Științifice 
 
 Management și marketing în medicină

 

Asistență medicală generală
 
Metodologia Cercetării Științifice. Biostatistica
Sănătate publică
 
Metodologia cercetarii științifice
 
Biostatistica
 
Medicina socială
 
 Stagiul practic: Biostatistica aplicată în sănătate publică

 

Tehnologie radiologică
 
 Metodologia cercetării științifice. Biostatistica

 

Fiziochinetoterapie și reabilitare
 
 Metodologia Cercetării Științifice. Biostatistica

 

Medicină preventivă
 
Managementul Supravegherii de Stat în Sănătate Publică