Default Header Image

Cercul științific

 
 Regulamentul de organizare și funcționare a cercurilor științifice a studenților și rezidenților în cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova