Default Header Image

Cercul științific

 
 Lista studenților Cercului ștințific Catedrei de Medicină socială și management ,,Nicolae Testemițanu”,  anul de studii 2023-2024
 
 Ariile de cercetare ale cercului științific studențesc
 
 Planul tematico-clendaristic al ședințelor cercului științific studențesc
 
 Regulamentul de organizare și funcționare a cercurilor științifice a studenților și rezidenților în cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova
 
 Examinarea lucrărilor de absolvire/tezelor de licență: etapa de presusținere și admitere a studenților la etapa finală de susținere în a.u. 2023–2024