Default Header Image

Proiecte

PROIECTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

 

nr.

Denumire proiect

Perioada de derulare / implementare

Nume,

prenume cercetătorului / executorului

Proiecte Bi / Multilaterale

1.

Phage treatment and wetland technology as intervention strategy to prevent dissemination of antibiotic resistance in surface waters (PhageLand)

Direcția Strategică - JPIAMR HARISSA / Proiect multilateral a Inițiativei Comune de Program (JPI) Rezistența Antimicrobiană „Intervenții „O singură sănătate pentru a preveni sau a diminua dezvoltarea și transmiterea Rezistenței Antimicrobiene, RAM”.

Cifrul proiectului 22.80013.8007.1M

01.02.2022 – 31.01.2025

Ferdohleb Alina;

Raevschi Elena; Spinei Larisa; Novac Tatiana; Todiraș Mihail; Balan Greta; Croitoru Catalina; Ciobanu Elena; Bernic Vladimir; Burduniuc Olga; Țapu Livia et al.

Proiecte instituționale de cercetare și inovare

1.

Evidența informațională a bio-specimenelor în cadrul Biobăncii

Direcția Strategică Tehnologia informației și dezvoltare digitală

Cifrul proiectului 21.70086.37ȘD

01.09.2021 – 30.04.2023

Puia Raisa; Costru Tudor; Buta Galina et al.

2

Elaborarea soluțiilor pentru îmbunătățirea managementului clinico-epidemiologic a infecției COVID 19 prin utilizarea softului - Registrul electronic de evidență al pacienților COVID-19

Direcția Strategică Sănătate

Cifrul proiectului 22.80015.8007.258T

03.03.2022 -30.12.2022

Buta Galina; Costru Tudor; Puia Raisa; Todiraș Mihail; Curocichin Ghenadie et al.

3

Evaluarea stării de sănătate și aprecierea calității vieții a pacienților incluși în Registrul electronic COVID-19

Direcția Strategică Sănătate

Cifrul proiectului 20.70086.12/COV

01.07.2020-30.06.2021

Costru Tudor; Buta Galina; Puia Raisa et al.

Proiecte internaționale

1.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Project name: Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia, MINERVA, co-funded by the Erasmus+ Program of the European Union, institutional coordinator.

2019-2023

Raevschi Elena; Novac Tatiana et al.

2.

OldDominionUniversity, Eastern Virginia Medical School, Norfolk, VA, USA. Behavioural Risk Factor Surveillance System Development in the Republic of Moldova.

2018-2019

Raevschi Elena

3.

European Infective Endocarditis registry (EURO-ENDO) of the EURObservatioal Research Program (EORP). European Society of Cardiology (ESC)

 

2017-2019

 

Raevschi Elena

4.

EVIPNet Europe. WHO Evidence-informed Policy Network. Development of the Evidence- brief for policy Informing amendments to the alcohol control legislation directed at reducing harmful use of alcohol in the Republic of Moldova.

2017-2019

 

Obreja Galina

PROIECTE COMUNITARE

1.

Studiu național cu privire la prevalența factorilor de risc pentru bolile netransmisibile STEPS

 

2019-2020

Raevschi Elena;

Obreja Galina

2.

Studiu privind consumul alimentar de sare in Republica Moldova

2016

Obreja Galina

3.

Health workers from the Republic of Moldova, WHO in Republica Moldova

2015-2016

Spinei Larisa

4.

Analysis of the Health Status Through Statistical Indicators”. Evaluation of the population health status in order to estimate the real needs for health services and existing national health programs impact on the general health population, UNDP project.

2010-2013

Spinei Larisa

Proiecte din Cadrul Programelor de Stat / Proiecte Instituţionale

1.

Infertilitatea masculină – sistemogeneza factorilor de risc, studiul mecanismelor patologice și optimizarea strategiilor de prevenire, monitorizare și tratament în populația RM Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,N.Testemițanu”

Cifrul proiectului 219/23.10.19A

2020-2023

Dumbrăveanu Ion;

Spinei Larisa

2.

Estimarea sănătății populației în relație cu factorii nocivi exogeni și psihosociali prioritari și elaborarea măsurilor privind reducerea riscurilor

Cifrul proiectului 15.817.04.07A

2015-2018

Opopol Nicolae; Ferdohleb Alina

3.

Eficientizarea mecanismelor de plată în contractarea serviciilor medicale calitative în cadrul asigurări obligatorii de asistență medical

Cifrul proiectului 11.817.09.18A

Subdiviziunea executantă: laboratorul științific Management și Psihologie

2011-2014

Ețco Constantin

4.

Studiul aspectelor igienice și medico-sociale ale maladiilor profesionale; elaborarea măsurilor de diminuare a invalidității  Cifrul proiectului 11.817.09.33A

2011-2014

Ferdohleb Alina

Proiecte de Post Doctorat

1.

Disparitățile socio-demografice și regionale ale mortalității în Republica Moldova,

Cifrul proiectului 21.00208.8007.02/PD

2021-2022

Penina Olga

 

Evaluarea eficacității și perspectivei de dezvoltare a practicii medicale de familie în Republica Moldova Cifrul proiectului 19.00208.1908.14//PD

2019-2020

Natalia Zarbailov

2.

Managementul supravegherii factorilor de risc în reducerea mortalității cardiovasculare premature a populației Republicii Moldova

2016-2018

Raevschi Elena

Proiecte de Doctorat

1.

Managementul procesului de formare profesională cu aplicarea metodei de simulare în învățământul medical universitar

2017-2022

Romancenco Andrei

2.

Evaluarea Cunoștințelor, Atitudinilor și Practicilor privind rezistența antimicrobiană

2020-2025

Tapu Livia