Default Header Image

Proiecte

 PROIECTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Denumirea

Perioada de derulare /implementare

Nume, prenume participant

1

2

3

Studiu privind consumul alimentar de sare în Republica Moldova  (https://msmps.gov.md/sites/default/files/mda_salt_intake_survey_ro.pdf)

 

2016-2018

Obreja Galina, dr. șt. med.,

conf. univ.

Studiu național cu privire la prevalența factorilor de risc pentru bolile netransmisibile STEPS

2019-2020

Raevschi Elena, dr. hab. șt. med.,conf. univ.

Obreja Galina, dr.șt. med.,

conf. univ.

European Infective Endocarditis registry (EURO-ENDO) of the EURObservatioal Research Program (EORP). European Society of Cardiology (ESC)

https://www.eorp.org/Surveys/News.aspx?oU3VydmVu5SUQ9RVVST0VORE8mS2luZElEPTA

 

2017-2019

Raevschi Elena, dr. hab. șt. med.,conf. univ.

 

The Project AXA Mortality Divergence and Causes of Death (MODICOD)

Project ANR-12-FRAL-0003-01 DIMOCHA" (DIMOCHA)

https://www.causesofdeath.org/cgi-bin/main.php

 

2013-2016

 

 

2013-2017

Penina Olga,

dr.șt. med.,

conf. univ.

Proiect transfrontalier „Responsabilitatea socială a facultăților de medicină din România și Republica Moldova”, CIDMEF, SIFEM, AUF,  UMF „Gr. T. Popa”, Iași, România, USMF „Nicolae Testemiţanu”

 

2015-2016

Raevschi Elena, dr. hab. șt. med.,conf. univ.