Default Header Image

Proiecte

 PROIECTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

nr.

Denumirea

Perioada de derulare /implementare

Nume, prenume cercetătorului / executorului

PROIECTE INTERNAȚIONALE

1.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Project name: Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia, MINERVA, co-funded by the Erasmus+ Program of the European Union, institutional coordinator.

2019-2023

Raevschi Elena, dr. hab. șt. med., conf. univ.

Novac Tatiana, dr. șt. med., conf. univ.

2.

OldDominionUniversity, Eastern Virginia Medical School, Norfolk, VA, USA. Behavioural Risk Factor Surveillance System Development in the Republic of Moldova.

2018-2019

Raevschi Elena, dr. hab. șt. med., conf. univ.

3.

European Infective Endocarditis registry (EURO-ENDO) of the EURObservatioal Research Program (EORP). European Society of Cardiology (ESC)

2017-2019

 

Raevschi Elena, dr. hab. șt. med., conf. univ.

4.

EVIPNet Europe. WHO Evidence-informed Policy Network. Development of the Evidence- brief for policy Informing amendments to the alcohol control legislation directed at reducing harmful use of alcohol in the Republic of Moldova.

2017-2019

 

Obreja Galina, dr. șt. med., conf. univ.

5.

Proiect transfrontalier „Responsabilitatea socială a facultăților de medicină din România și Republica Moldova”, CIDMEF, SIFEM, AUF, UMF „Gr. T. Popa”, Iași, România, USMF „Nicolae Testemiţanu”

2015-2016

 

Raevschi Elena, dr. hab. șt. med., conf. univ

6.

Project ANR-12-FRAL-0003-01 DIMOCHA" (From disparities in mortality trends to future health challenges)

2013-2017

Penina Olga, dr. șt. med.,conf. univ.

7.

Project AXA Mortality Divergence and Causes of Death (MODICOD)

2013-2016

Penina Olga,dr. șt. med.,conf. univ.

8.

University of Iowa, College of Public Health, Iowa, IA USA. Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (Fulbright Research Scholarship)

2012

Raevschi Elena, dr. hab. șt. med., conf. univ.

PROIECTE COMUNITARE

1.

Evaluarea stării de sănătate și aprecierea calității vieții a pacienților incluși în Registrul electronic COVID-19

2020-2021

Puia Raisa, dr. șt. med., conf. univ.,

2.

Studiu național cu privire la prevalența factorilor de risc pentru bolile netransmisibile STEPS

 

2019-2020

 

Raevschi Elena, dr. hab. șt. med., conf. univ.

Obreja Galina, dr.șt. med., conf. univ.

3.

Studiu privind consumul alimentar de sare in Republica Moldova

2016

Obreja Galina, dr. șt. med., conf. univ.

4.

Health workers from the Republic of Moldova, WHO in Republica Moldova

2015-2016

Larisa Spinei, dr hab. șt. med., prof. univ.

5.

Analysis of the Health Status Through Statistical Indicators”. Evaluation of the population health status in order to estimate the real needs for health services and existing national health programs impact on the general health population, UNDP project.

2010-2013

Larisa Spinei, dr hab. șt. med., prof. univ.

 

PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT /

PROIECTE INSTITUŢIONALE

 

1.

Infertilitatea masculină – sistemogeneza factorilor de risc, studiul mecanismelor patologice și optimizarea strategiilor de prevenire, monitorizare și tratament în populația RM Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,N.Testemițanu” - 219/23.10.19A

 

2020-2023

Cond. Proiectului – Ion Dumbrăveanu, dr hab. șt. med., prof. univ.,

Cercetător principal – Larisa Spinei, dr hab. șt. med., prof. univ.

2.

Estimarea sănătății populației în relație cu factorii nocivi exogeni și psihosociali prioritari și elaborarea măsurilor privind reducerea riscurilor  - 15.817.04.07A

2015-2018

Conducătorul proiectului – Nicolae Opopol, dr hab. șt. med., prof. univ., acaddemician al AȘM; Executor responsabili – Alina Ferdohleb, dr șt. med., conf. cerc.

3.

Eficientizarea mecanismelor de plată în contractarea serviciilor medicale calitative în cadrul asigurări obligatorii de asistență medical - 11.817.09.18A

2011-2014

Conducătorul proiectului – Constantin Ețco, dr. hab. șt. med., prof. univ., Subdiviziunea executantă: laboratorul științific Management și Psihologie

4.

Studiul aspectelor igienice și medico-sociale ale maladiilor profesionale; elaborarea măsurilor de diminuare a invalidității  - 11.817.09.33A

2011-2014

Conducătorul proiectului – Ferdohleb Alina, dr. șt. med., conf. cerc.

Proiecte Post Doctorat

1.

Disparitățile socio-demografice și regionale ale mortalității în Republica Moldova, 21.00208.8007.02/PD

2021-2022

Penina Olga

2.

Managementul supravegherii factorilor de risc în reducerea mortalității cardiovasculare premature a populației Republicii Moldova

2016-2018

Raevschi Elena

Proiecte de Doctorat

1.

Managementul procesului de formare profesională cu aplicareametodei de simulare în învățământul medical universitar

2017-2022

Romancenco Andrei

2.

Evaluarea Cunoștințelor, Atitudinilor și Practicilor privind rezistența antimicrobiană

2020-2025

Tapu Livia