Default Header Image

Publicaţii

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

Monografii

1. AEVSCHI, E. Mortalitatea cardiovasculară prematură în Republica Moldova. Chișinău, Elan Poligraf, 2017, 162 p. ISBN 978-9975-66-571-1.

2. GROSSU, IU., ABABII, I. ș.a. Aleea savanților și medicilor iluștri. Chișinău, Elan Poligraf, 2015, 156 p. ISBN 978-9975-82-007-3.

3. CIOCANU, M. Strategia de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistență medicală în Republica Moldova. Chișinău, Epigraf, 2009, 320 p. ISBN 978-9975-947-72-5

4. TINTIUC D., GREJDIANU, T., SPINEI L. Auditul intern și managementul financiar în sistemul de sănătate. Chișinău, USAID, 2009, 204 p.

5. TINTIUC, D., TINTIUC, E., PANCENCO, A., BURLACU, V., MUNTEANU, I. Managementul asistenței stomatologice de ambulatoriu. Chișinău, Pontus, 2009, 180 p.

 

Articole în reviste științifice

 

- în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS

 

1. SPINELLI, A., BUONCRISTIANO, M., KOVACS VA., YNGVE, A., SPIROSKI, I., OBREJA, G. et al. Prevalence of Severe Obesity among Primary School Children in 21 Europeen Countries. In: Obesity Facts. The European Journal of Obesity, 2019, vol. 12, Issue 2, pp.244-258. ISSN 1662-4025. e-ISSN  1662-4033. Disponibil la: http://10.1159/000500436IF: 3,108

2. BIXBY, H., EZZATI, M. ... (OBREJA, G.).... NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults. In: Nature. International Journal of Science, 2019, vol. 569, Issue 7755, p. 260-282. ISSN 0028-0836 (print); 1476-4687 (online). Disponibil la: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1171-x. IF: 41.577

3. BENTHAM, J., CEZARE, D.M., BILANO, V., BIXBY, H., (...), OBREJA, G. (…). NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults. In: The Lancet. 2017; vol. 390, issue 10113, pp. 2627-2642. ISSN 0140-6736. Disponibil la: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32129-3. IF: 47.381.

4. PENINA, O. Alcohol-Related Causes of Death and Drinking Patterns in Moldova as compared to Russia and Ukraine. In: European Journal of Population, 2017, vol. 33, issue 5, p. 679-700. ISSN: 0168-6577 (Print) 1572-9885 (Online). IF: 1.13

5. ABABII, I., VATAMAN, E., RAEVSCHI, E., PAUTZ, L. Pilot cross-sectional telephone survey test mainly based on the U.S. BRFSS’s protocol conducted in the Republic of Moldova: challenges of the surveillance quality. In: International Journal of Humanities and Social Sciences (IASET). 2016, vol. 5, issue 6, pp. 73-80. ISSN Print: 2319-393X; ISSN Online: 2319-3948. IF: 3.1936(JCC).

6. PAUTZ, L., RAEVSCHI, E., PATEL, A., et al. Development of Behavioural Risk Factors Surveillance System Management in the Republic of Moldova based on the U.S. BRFSS Standards. In: International Journal of Business and Management Invention. 2016, vol 5, issue 7, pp. 33-36. ISSN (Online): 2319-8028. Disponibil la: http://www.ijbmi.org/v5i7(version1).html.  IF: 1.482(AQRJ).

 

- în reviste din străinătate recunoscute (5 ani)

 

1. OBREJA, G., CIOBANU, A. Addressing obesity in the Republic of Moldova. In: Eurohealth: Quarterly of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2019, Vol. 25, Issue 1, p. 20-22. ISSN 1356-1030.

2. MARGINE, L., GREJDEAN, T., SPÎNU, D., DIACONU, A. Systematization of errors in a scientific study. În: Acta Medica Transilvanica. Sibiu, România, 2017, vol. 22, nr. 2, p. 9-11. ISSN 1453-1968.

3. RAEVSCHI, E., ABABII, I., OBREJA, G. Suggestions on strengthening of noncommunicable diseases risk factors surveillance management in the Republic of Moldova. În: Acta Medica Transilvanica. Sibiu, România, 2017, vol. 22, nr. 4, pp. 1-5. ISSN 1453-1968.

4. RAEVSCHI, E. Trends in premature mortality: unconditional probability of dying between ages of 30 and 70 from cardiovascular disease, Republic of Moldova. În: The Medical-Surgical Journal of Society of Physicians and Naturalists. Iași, România, 2017, vol. 121, nr. 2, p. 374-380. ISSN 0048-7848.

5. RAEVSCHI, E., TINTIUC, D. Cardiovascular health evaluation: Survey study in the Republic of Moldova. În: Acta Medica Transilvanica. Sibiu, România, 2015, vol. 20, nr.3, p. 7-9. ISSN 1453-1968.

6. RAEVSCHI, E. Aspects of premature deaths caused by major cardiovascular diseases among the adults of the Republic of Moldova (2008-2012). În: Acta Medica Transilvanica. Sibiu, România, 2014, vol. 2, nr. 3, p. 171-173. ISSN 1453-1968.

 

 

- în reviste din Registrul național al revistelor de profil, categoria B  (5 ani)

 

1. RAEVSCHI, E., OBREJA, G. Considerații asupra dezvoltării funcționalității sistemului de supraveghere a factorilor de risc pentru bolile netransmisibile în Republica Moldova. În: Moldovan Journal of Health Sciences. Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. Chișinău, 2018, vol. 16, nr. 2, pp. 73-81. ISSN 2345-1467.

2. OBREJA, G., RAEVSCHI, E., PENINA, O. Informing national salt reduction strategy. În: The Moldovan Medical Journal. Chișinău, 2018, vol. 61, nr. 2, pp. 9-16. ISSN 2537-6373.

3. MARGINE L., GREJDEAN T., RUSNAC, A. Particularitățile de finanțare a sistemului de sănătate din Republica Moldova. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2018, vol. 58,  nr.1, p. 94-98. ISSN 1857-0011.

4. MARGINE L., GREJDEAN T.,  SPÎNU, D. Emigrarea studenților mediciniști – pericol real pentru viitorul sistemului de sănătate din Republica Moldova. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2018, vol. 58, nr.1, p. 104-108. ISSN 1857-0011.

5. GREJDEAN T., MARGINE L.,RUSU A., BADAN, V. Maladiile cronice – factor determinant în provocarea bolii cronice de rinichi. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2018, vol. 58, nr.1, p. 108-111. ISSN 1857-0011.

6. NEGARĂ A., GREJDEAN T., MARGINE L., ȘORIC G., BADAN, V. Studiul dimensiunilor medico-sociale a persoanelor longevive. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2018, vol. 58, nr.1, p. 111-115. ISSN 1857-0011.

7. RAEVSCHI, E., ABABII, I., SPERLING., VATAMAN, E. Status of Cardiovascular Population Health in the Republic of Moldova. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2018, vol. 75-76, nr.1-2, p. 13-16. ISSN 1729-8687.

8. LAVRIC, A., TINTIUC, D., GREJDEAN, T. Profesorul universitar Vladimir Kant - figură proeminentă în medicina socială și management (in memoriam la 90 ani). Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2017, vol. 53, nr.1, p. 20-21. ISSN 1857-0011.

9. LUPACESCU, I., GREJDEAN, T., RUSU, A. Dimensiunile riscurilor profesionale ale personalului medical din instituțiile medico-sanitare publice. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2017, vol. 53, nr.1, p. 104-107. ISSN 1857-0011.

10. NEGARĂ, A., GREJDEAN, T., RUSU, V., MARGINE, L., BADAN, V., LAVRIC AL., ȘORICI, G. Caracteristica dereglărilor cognitive la vârstnici în Republica Moldova. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2017, vol. 53, nr.1, p. 116-119. ISSN 1857-0011.

11. ZARBAILOV N., CLIPA T., CIOCANU, M. Serviciile de asistență medicală primară în opinia beneficiarilor. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2017, vol. 53, nr. 1, p. 162-166. ISSN 1857-0011.

12. ABABII, I., TINTIUC, D., GROSSU, IU. Nicolae Testemițanu - personalitate notorie a sistemului național de sănătate, a învățământului și științei medicale. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2017, vol. 54, nr. 2, p. 13-20. ISSN 1857-0011.

13. RAEVSCHI, E., PENINA, O., OBREJA, G., BARBĂ, O., TOMȘA, A. Mortalitatea prematură cauzată de boala ischemică cardiacă la populația adultă din Republica Moldova (2003-2015). În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2017, vol. 54, nr. 2, p. 250-259. ISSN 1857-0011.

14. TINTIUC, D. Nicolae Testemițanu – personalitate notorie în învățământ, știința medicală și ocrotirea sănătății. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2017, vol. 73, nr. 3, p. 11-13. ISSN 1729-8687.

15. RAEVSCHI, E. Overview of evolution of premature mortality from major cardiovascular diseases in the Republic of Moldova, 2003-2015. In: The Moldovan Medical Journal. 2017, vol. 60, nr. 3, p. 46-49. ISSN 2357-6373 (Print), 2537-6381 (Online).

16. RAEVSCHI, E., ABABII, I., VATAMAN, E. Management of Delphi Study regarding the development of ongoing behavioural risk factor surveillance system in the Republic of Moldova. In: The Moldovan Medical Journal. 2017, vol. 60, nr. 3, p. 54-57. ISSN 2357-6373 (Print), 2537-6381 (Online).

17. NEGARĂ, A., GREJDEAN, T., BADAN, V., LUPAȘCU, F., MAZNIUC, V., ȘORICI, G. Particularități medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2016, vol. 50, nr. 1, p. 248-253. ISSN 1857-0011.

18. GREJDEAN, T., GREJDEANU, M., MARGINE, L., LAVRIC, AL. Particularități medico-sociale ale maladiilor cronice ce provoacă boala cronică de rinichi la populația din mediul rural. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2016, vol. 50, nr. 1, p. 253-256. ISSN 1857-0011.

19. GREJDEAN, T., KHUR, K., MARGINE, L., LAVRIC, AL., RUSU, A. Impactul statutului definit de maladia cu tensiune ridicată (HTA) din mediul rural. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2016, vol. 50, nr. 1, p. 256-258. ISSN 1857-0011.

20.  MARGINE, L., BADAN, V., SPÂNU, D., CUJBA, N. Evaluarea tipurilor de erori într-un studiu științific. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2016, vol. 50, nr. 1, p. 258-262. ISSN 1857-0011.

21. RAEVSCHI, E. Supravegherea factorilor de risc responsabili de dezvoltarea bolilor cardiovasculare în Republica Moldova. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. Chișinău, 2016, vol. 51, nr. 2, p. 97-104. ISSN 1857-0011.

22. RAEVSCHI, E., VATAMAN, E. Evaluarea mortalității prin maladii cardiovasculare de contribuție majoră în Republica Moldova. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2016, vol. 65, nr. 1, p. 20-27. ISSN 1729-8687.

23. TINTIUC, D., OBREJA, G. Strategii de promovare a alimentației sănătoase. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2016, vol. 67, nr. 3, pp. 31-35. ISSN 1729-8687.

24. GREJDEAN, T., LUPACESCU, IU., BUZATU, L., HAMED-FARID, A. Riscurile profesionale ale personalului medical din instituțiile medicale din Republica Moldova. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2016, vol. 67, nr. 3, p. 82-84. ISSN 1729-8687.

25. BARONCEA, A. Bugetul de timp acordat promovării sănătății în activitatea asistenților medicali la nivel comunitar. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2016, vol. 67, nr. 3, p. 94-98. ISSN 1729-8687.

26. MARGINE, L., GREJDEAN, T., DIACONU, A., SPÎNU, D. Proiectarea unui studiu - pilonii de bază și esența acestora. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. Chișinău, 2015, vol. 47, nr. 2, p. 312-316. ISSN 1857-0011.

27. TINTIUC, D., NEGARĂ, A., GREJDEAN, T., LAVRIC, AL., BLAJA-LISNIC, N., LUPAȘCU-VOLONTIR, F., ȘORIC,I G., STAVINSCHI C. Dereglări cognitive la vârstnici. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. Chișinău, 2015, vol. 47, nr. 2, p. 317-319. ISSN 1857-0011.

28. CIMIL, A., TINTIUC, D., CAPROȘ, N. Managementul contemporan în tratamentul de recuperare al pacienților de profil ortopedic. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2014, vol. 53, nr. 2, p. 89-92. ISSN 1729-8687.

29. TINTIUC, D., GREJDIAN, T., ISRAFILOV, M., MARGINE, L. Aspecte socio-profesionale la persoanele cu dizabilități mintale și de comportament. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2014, vol. 57, nr. 6, p. 16-19. ISSN 1729-8687.

30. GREJDIAN, T., GÎNU, D., MALANCIUC, I., LAVRIC, A. Aspecte medico-sociale ale sănătății copilului orfan în Republica Moldova. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2014, vol. 57, nr. 6, p. 19-22. ISSN 1729-8687.

31. NEGARĂ, A., GREJDIAN, T., MARGINE, L. BLAGA-LESNIC, N., LUPAȘCU-VOLONTIR, F., ȘORICI, G. Factorii determinanți ce contribuie la o speranță de viață longevivă printr-un mod de viață sănătos. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. Chișinău, 2014, vol. 45, nr. 4, p. 212-216. ISSN 1857-0011.

32. NEGARĂ, A., GREJDIAN, T., MARGINE, L., BLAGA-LESNIC, N., LUPAȘCU- VOLONTIR, F., ȘORICI, G. Vârstnicul și problemele medico-sociale ale statului. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. Chișinău, 2014, vol. 45, nr. 4, p. 299-303. ISSN 1857-0011.

 

Alte lucrări științifice (5ani)

- cărți

 

1. ȚÎRDEA, M., CIOBANU, A., OBREJA, G. Evidence brief for policy. Informing amendments to the alcohol control legislation directed to reduce harmful use of alcohol in the Republic of Moldova (WHO EVIPnet Europe). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2019, 58 p. Disponibil la: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/399034/MDA_EBP_alcohol_2019_amended.pdf?ua=1.

2. CAPPUCIO, FP., D´ELIA, L., OBREJA, G., CIOBANU, A. Dietary salt intake survey in the Republic of Moldova, 2016. World Health Organization 2018, 106 p. Disponibil la: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/386694/mda-salt-intake-eng.pdf?ua=1.

3. GAGAUZ, O., STRATAN, A., BUCIUCEANU-VRABIE, M., PENINA, O., CIUBOTARU, V., CHEIANU-ANDREI, D. Analiza Situației Populației în Republica Moldova. UNFPA în Moldova. Centrul de Cercetări Demografice al INCE. Chișinău, 2016, 175 p.

 

- publicații electronice

 

1. OBREJA, G. Obesity. Republic of Moldova. In: The role of public health organizations in addressing public health problems in Europe: Obesity, alcohol and antimicrobial resistance. Country reports (online appendix). World Health Organization. European Observatory on Health Systems and Policies, 2018, Copenhagen, pp. 150-156. ISBN 978 92 890 5171 2. Disponibil la: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/387534/online-appendix-hps-51-eng.pdf?ua=1.

2. PENINA, O. About the Republic of Moldova Data on Causes of Death. 2016, 20 p. Disponibil la: http://www.causesofdeath.org/Data/MDA/20160121/MDA_bd.pdf.

3. IONIȚA, A., PENINA, O. About Romania Data on Causes of Death. 2016, 25 p. Disponibil la: http://www.causesofdeath.org/Data/ROU/20160121/ROU_bd.pdf.

 

 

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICO-METODICE ȘI DIDACTICE

 

Manuale

 

1.RAEVSCHI, E., TINTIUC, D. Biostatistics & research methodology. Chișinău, CEP “Medicina”, 2012, 94 p. ISBN 978-9975-113-56-4.

2. TINTIUC, D., BADAN, V., RAEVSCHI, E., GROSSU, IU., GREJDIANU T., MARGINE,  L. Biostatistica se metodologia cercetării științifice. Chișinău, CEP ”Medicina”, 2012, 344 p. ISBN 978-9975-113-28-1.

3. TINTIUC, D., GROSSU, IU., GREJDEANU, T. ș. a. Sănătate Publică și Management. Chișinău, CEP ”Medicina”, 2007, 896 p. ISBN 978-9975-918-90-9.

 

Ghiduri metodice/metodologice

 

1. RAEVSCHI, E., OBREJA, G., ABABII, I. ș. a. Ghid național privind supravegherea factorilor de risc pentru bolile netransmisibile. Chișinău, 2018, 57 p. Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.745 din 14 iunie 2018.

 2. SERBULENCO, A., OBREJA, G., DONDIUC, IU ș.a. Ghid privind nutriția în perioada preconcepțională, sarcină și lactație. Chișinău, 2018, 67 p. ISBN 978-9975-144-55-1.

 

Indicații/îndrumări metodice

 

1. OBREJA, G. Sănătatea populației. Modalități de măsurare. Recomandări metodice pentru disciplina Medicină socială și management pentru studenții de la medicină. Chișinău. CEP Medicina, 2019, 102 p. ISBN 978-9975-82-123-0.

2. RAEVSCHI, E., PENINA, O., OBREJA, G. Measuring population health: Approaches to noncommunicable disease prevention and control. Methodological Recommendations for the Course in Social Medicine and Social Management for Medical Students. Chișinău. CEP Medicina. 2017, 38 p. ISBN 978-9975-82-065-3.

3. RAEVSCHI, E., PENINA, O. Overview of demography. Methodological Recommendations for the Course in Social Medicine & Health Management for Medical Students. Chișinău, CEP Medicina, 2016, 32 p. ISBN 978-9975-82-014-1.

4. RAEVSCHI, E., PENINA, O. Reporting of findings of medical research: Term project presentation guide. Chișinău, CEP Medicina, 2016, 27 p. ISBN 978-9975-82-013-4.

5. MARGINE, L., USATÎI, A. Deducerea matematică a formulelor de calcul al eșantionului reprezentativ. Chișinău, CEP Medicina, 2015, 38 p. ISBN 978-9975-118-70-5.

6. USATÎI, A., MARGINE, L. Evaluarea tipurilor de erori într-un studiu științific. Chișinău, ”Sibis Grafica”, 2015, 52 p. ISBN 978-9975-3053-0-3.