Timetable/Academic calendar

Orar Discipline Obligatorii

Farmacie
 
Psihologia Medicală

 

Sănătate Publică
 
Comunicarea Profesională
 
Etica șe Deontologia Medicală

 

Tehnologie radiologică
 
Bazele comunicării medicale
 
Psihologie medicală și sociologie

 

Medicină nr.1
 
Psihologie medicală
 
Biostatistica MCS

 

Medicină nr.2
 
Psihologia medicală
 
Biostatistica și Metodologia Cercetării Științifice
Medicină preventivă
 
Sociologia ș psihologia generală
 
Biostatistica și Metodologia Cercetări Științifice

 

Asistență medicală generală
 
Psihologie și sociologie medicală
 
 Deontologie și pedagogie medicală

 

Sănătate publică
 
Managementul și economia sănătății
 
Sociologia sănătății

 

Optometria
 
Biostatistica și Metodoogia Ceretării Științifice 
 
Management, etică profesională în optometrie

 

Sănătate publică
 
Metodologia cercetarii științifice
 
Biostatistica
 
Medicina socială

 

Medicină nr.1

Lipsă disiplini

Medicină nr.2

Lipsă disiplini

Medicină preventivă
 
Management şi Marketing în Sănătate

 

Asistență medicală generală
 
Medicină socială și nursing

 

Medicină preventivă
 
Managementul Supravegherii de Stat în Sănătate Publică

 

Medicina nr.1
 
 Medicină Socială și Management

 

Medicină nr.2
 
 Medicină Socială și Management