Default Header Image

Teze privind obținerea titlului științific

     

Anul

nr.

Titlul Ştiin-ţific

Denumirea tezei

Autorul

Conducător /Consultant

Data aprobării

ANACEC/CNAA

http://www.cnaa.md/statistics/theses/nomenclature/

2005

1

D

Aspectele medico-sociale ale sarcinii şi naşterii la adolescente în Republica Moldova

Boderscova Larisa

Tintiuc D./ Moșin Veaceslav

23.06.2005

2006

 

1

D

Aspectele medico-sociale ale intoxicaţiilor alimentare acute şi măsurile de prevenire

Leonte Afanasie

Tintiuc D./ Bahnarel Ion 

21.12.2006

2

D

Evaluarea stării sănătăţii recruţilor ce urmează a fi încorporaţi în Forţele Armate ale Republicii Moldova

Pîsla Mihail

Grejdean F. /Opopol N.

21.12.2006

3

D

Femeile după vârsta de 60 de ani: aspecte demografice, sociale şi medicale

Boris Gîlca

Tintiuc D.

21.12.2006

2007

1

D

Argumentarea ştiinţifică a particularităţilor de depistare a tumorilor în populaţia mediului rural

Palancuc Elena

Grejdean F./ Mereuță Ion

18.10.2007

2

D

Aspecte medico-sociale şi psihologice ale sănătăţii copiilor de vîrstă preşcolară din familiile monoparentale în mediul rural 

Corcodel Diana

Tintiuc D.

19.04.2007

3

D

Consecinţele de sănătate ale accidentului nuclear Cernobâl: deficienţe, incapacităţi, invaliditate (la persoanele care au participat la lichidarea catastrofei de la Centrala Nucleară Electrică Cernobâl) 

Margine Leonid

Tintiuc D./ Bleandur Olga

18.01.2007

2008

 

1

D

Optimizarea serviciilor de asistenţă medicală primară prin implementarea metodelor manageriale contemporane

Nemerenco Ala

Tintiuc D.

23.10.2008

2

DH

Argumentarea ştiinţifică a strategiei de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova

Ciocanu Mihail

Tintiuc D.

19.06.2008

2009

 

1

D

Evaluarea calităţii serviciilor spitaliceşti acordate populaţiei rurale

Vicol Corina

Tintiuc D.

18.06.2009

2010

 

1

D

Argumentarea ştiinţifică a direcţiilor strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate pe termen mediu

Golovin Boris

Ciocanu Mihail 

23.12.2010

2

D

Particularităţile expertizei medicale a vitalităţii în tulburări mentale şi de comportament

Israfilov Marina

Grejdean Fiodor/ Revenco Mircea

03.06.2010

2016

 

1

D

Influența factorilor medico-sociali asupra sănătății persoanelor neasigurate din Republica Moldova.

Rotaru Doina-Maria

Tintiuc D

06.10.2016

2019

 

1

DH

Managementul supravegherii factorilor de risc în reducerea mortalității cardiovasculare premature a populației Republicii Moldova

Raevschi Elena

Ababii I. Vatamanu E.

09.07.2019

2

D

Managementul reabilitării pacienților diagnosticați cu afecțiuni degenerative și posttraumatice ale articulațiilor mari

Cimil Anișoara

Ciocanu M. Caproș 

09.07.2019