Default Header Image

Teze privind obținerea titlului științific

Anul

Nr.

Titlul Științific

Denumirea tezei

Autorul

Conducător/

Consultant

Data aprobării

ANACEC/CNAA

http://www.cnaa.md/statistics/theses/nomenclature/

2023

1

DH

Disparitățile socio-demografice și regionale ale mortalității în Republica Moldova

Olga Penina

Raevschi Elena

19.12.2023

2

 

DH

Managementul supravegherii factorilor de risc în reducerea mortalității cardiovasculare premature a populației Republicii Moldova

Natalia Zarbailov

Ciocanu Mihail

24.02.2023

2022

1

 

D

Argumentarea reorganizării rețelei de laborator a serviciului supravegherii de stat a sănătății publice

Octavian Grama

Constantin Eţco

Bahnarel Ion

21.12.2022

2019

1

 

DH

Managementul supravegherii factorilor de risc în reducerea mortalității cardiovasculare premature a populației  Republicii Moldova

Elena Raevschi

Ion Ababii

Eleonora Vataman

09.07.2019

2

 

D

Managementul reabilitării pacienților diagnosticați cu afecțiuni degenerative și posttraumatice ale articulațiilor mari

Anișoara Cimil

Mihail Ciocanu

Nicolae Caproş

09.07.2019

3

 

DH

Toxocaroza: aspecte medico-sociale; manifestări clinico-evolutive; conduita managerială şi terapeutică

Gheorghe Plăcintă

Sava Ţibuleac

Constantin Eţco

15.03.2019

2016

1

D

Influența factorilor medico-sociali asupra sănătății persoanelor neasigurate din Republica Moldova

Doina-Maria Rotaru

Dumitru Tintiuc

06.10.2016

2

D

Influența efortului fizic și a alimentației asupra sănătății femeilor de vârstă reproductivă

Galina Tomaş

Constantin Eţco

21.04.2016

2015

1

DH

Metodologii de contractare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate

Ghenadie Damaşcan

Constantin Eţco

19.11.2015

2014

1

D

Impactul cirozei hepatice asupra sănătății populației

Larisa Solomon

Larisa Spinei

Dumbrava Vlada

19.11.2015

2

D

Impactul migrației de muncă asupra morbidității populației

Republicii Moldova

Artiom Jucov

Larisa Spinei

19.11.2015

2013

1

D

Tendințele mortalității după cauze de deces în Republica Moldova, anii 1965-2010

Olga Penina

Dumitru Tintiuc

Gheorghe Paladi

14.06.2013

2012

1

D

Particularitățile organizării asistenței medicale primare în condițiile asigurărilor medica-le obligatorii din municipiul Chișinău

Galina Buta

Constantin Eţco

16.02.2012

2011

1

D

Argumentarea științifică a serviciilor comunitare pentru bolnavii cu dereglări psihice

Jana Chihai

Larisa Spinei

Anatol Nacu

05.10.2011

2

D

Aspecte socio-economice şi juridice ale implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

Mircea Buga

Constantin Eţco

05.10.2011

3

D

Integrarea serviciilor de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale

Şişcanu Dumitru

Constantin Eţco

05.10.2011

2010

1

D

Aspectele medico-sociale şi psihologice ale morbidităţii judecătorilor în Republica Moldova

Ghenadie Rotaru

Ion Mereuţa

Nicolae Bucun

23.12.2010

2

D

Argumentarea științifică a direcțiilor strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate pe termen mediu

Boris Golovin

Mihail Ciocanu

23.12.2010

3

D

Particularitățile expertizei medicale a vitalității în tulburări mentale şi de comportament

Israfilov Marina

Fiodor Grejdean

Mircea Revenco

03.06.2010

4

D

Managementul colaborativ al serviciilor de control al infecţiilor HIV/SIDA şi tuberculoză

Viorel Soltan

Constantin Eţco

Constantin Iavorschi

03.06.2010

5

D

Argumentarea ştiinţifică a programului de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar în Republica Moldova

Elena Maximenco

Constantin Eţco

Ion Bahnarel

03.06.2010

2009

1

D

Evaluarea calităţii serviciilor spitaliceşti acordate populației rurale

Corina Vicol

Dumitru Tintiuc

18.06.2009

2

D

Managementul în îngrijirea şi dezvoltarea copilului până la vârsta de 5 ani

Alina Ferdohleb

Constantin Eţco

01.10.2009

3

D

Aspecte manageriale şi economice în organizarea asistenței medicale populației la nivelul sectorului rural

Grigore Paun

Constantin Eţco

01.10.2009

4

D

Managementul tehnologiilor informaționale în optimizarea serviciului de asistenţă medicală mamei şi copilului

Alexandru Grimut

Constantin Eţco

Constantin Gaindric

05.11.2009

2008

1

D

Optimizarea serviciilor de asistență medicală primară prin implementarea metodelor manageriale contemporane

Ala Nemerenco

Dumitru Tintiuc

23.10.2008

2

DH

Argumentarea științifică a strategiei de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistență medicală în Republica Moldova

Mihail Ciocanu

Dumitru Tintiuc

19.06.2008

3

D

Elaborarea modelului de acordare a serviciilor de intervenție timpurie pentru copiii cu dizabilități în Republica Moldova

Ivan Puiu

Constantin Eţco

Larisa Cuzneţov

19.06.2008

4

D

Optimizarea activităţii de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă în condiţii socio-economice noi

Calmîc Varfolomei

Constantin Eţco

24.01.2008

2007

1

D

Managementul marketingului serviciilor medicale

Luminiţa Apetri

Constantin Ețco

Grigore Belostecinic

20.12.2007

2

D

Argumentarea ştiinţifică a particularităţilor de depistare a tumorilor în populaţia mediului rural

Elena Palancuc

Fiodor Grejdean

Ion Mereuță

18.10.2007

3

D

Aspecte medico-sociale şi psihologice ale sănătăţii copiilor de vârstă preșcolară din familiile monoparentale în mediul rural

Diana Corcodel

Dumitru Tintiuc

19.04.2007

4

D

Consecințele de sănătate ale accidentului nuclear Cernobîl: deficiențe, incapacități, invaliditate (la persoanele care au participat la lichidarea catastrofei de la Centrala Nucleară Electrică Cernobîl)

Leonid Margine

Dumitru Tintiuc

Olga Bleandur

18.01.2007

5

D

Evaluarea sănătății şi optimizarea asistenței medicale studenților Academiei „Ștefan cel Mare” a Minis-terului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Anatolie Bulgac

Constantin Eţco

18.01.2007

2006

1

D

Aspectele medico-sociale ale intoxicaţiilor alimentare acute şi măsurile de prevenire

Afanasie Leonte

Dumitru Tintiuc

Bahnarel Ion

21.12.2006

2

D

Evaluarea stării sănătăţii recruţilor ce urmează a fi încorporaţi în Forţele Armate ale Republicii Moldova

Pîsla Mihail

Fiodor Grejdean

Nicolae Opopol

21.12.2006

3

D

Femeile după vârsta de 60 de ani: aspecte demografice, sociale şi medicale

Boris Gîlca

Dumitru Tintiuc

21.12.2006

4

D

Metodologia de creare şi implementare a programelor de asigurări medicale în Republica Moldova

Iurie Malanciuc

Constantin Eţco

21.12.2006

5

D

Aspecte medico-sociale ale maladiilor tractului gastro-intestinal la adulţi în Republica Moldova

Angela Bivol

Larisa Spinei

28.09.2006

6

D

Aspecte economice şi manageriale ale Asigurărilor Facultative de sănătate în Republica Moldova

Veronica Idricean

Constantin Eţco

27.04.2006

2005

1

D

Aspectele medico-sociale ale sarcinii şi nașterii la adolescente în Republica Moldova

Larisa Boderscova

Dumitru Tintiuc Veaceslav Moșin

23.06.2005

2

D

Aspecte medico-sociale ale sănătății elevilor

Galina Maistrenco

Larisa Spinei

23.06.2005

3

D

Finanțareainstituțiilormedicale spitalicești în condițiile implementării asigurărilor medicale obligatorii

Ghenadie Damaşcan

Constantin Eţco

27.10.2005