Default Header Image

Direcțiile

Specialitatea  Medicină Socială și Management (331.03):

Hotărârea Guvernului nr.199 din 13 martie 2013 http://www.cnaa.md/dispositions/2015/02032016/

Domeniul științificȘtiințe  medicale (3.)

Ramura științifică Științe ale sănătății (33.)

Profilul științific –  Sănătate Publică (331.)

 

Definirea specialităţii 331.03 http://www.cnaa.md/nomenclature/medicine/140033/

Medicina socială și management se ocupă cu studiul stării de sănătate a populaţiei în corelaţie cu factorii sociali care o influenţează şi formelor de organizare a sistemului de asistenţă medicală.

Direcţiile de cercetare

 1. Sănătatea populaţiei:
  1. Indicatorii medico-demografici: mişcarea naturală şi migraţia populaţiei

  2. Morbiditatea şi răspândirea bolilor netransmisibile  şi transmisibile

  3. Incapacitatea de muncă, dizabilitatea

  4. Dezvoltarea fizică a populaţiei

 2. Prevenția și controlul bolilor netransmisibile  și factorilor care le determină
 3. Organizarea asistenţei medicale populaţiei rurale şi urbane la diferite nivele
 4. Asigurările medicale
 5. Finanţarea sistemului de sănătate şi a instituţiilor medicale în particular
 6. Aspectele economice a sistemului de sănătate
 7. Calitatea şi eficienţa serviciilor medicale
 8. Managementul în ocrotirea sănătăţii
 9. Modul sănătos de viaţă