Default Header Image

Evenimente

 
„In Memoriam Nicolae Testemițanu”

 

Rector„In memoriam Nicolae Testemițanu” este genericul sesiunii comemorative dedicate ilustrului organizator al ocrotirii sănătății, eminent savant și pedagog, desfășurată la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, în data de 18 octombrie 2022. Evenimentul a deschis șirul manifestărilor aniversare organizate în contextul Zilelor Universității.

Sesiunea comemorativă a fost inaugurată de către rectorul Emil Ceban, care a vorbit audienței despre dimensiunea personalității profesorului Nicolae Testemițanu – cel care face parte din promoția de aur a Universității. „Calitățile deosebite de lider și virtuțile înalte s-au evidențiat în rolul de șef de grupă, fiind student, medic-șef al Spitalului Clinic Republican – funcție deținută la vârsta de doar 28 de ani, rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău – la 32 de ani, ministru al sănătății – la 36 de ani. Istoria universității noastre are o singură celebritate de asemenea rang și nu știm când vom avea alta, deoarece asemenea personalități se nasc o dată la câteva sute de ani. Datoria noastră este să cinstim cu un respect aparte memoria profesorului Nicolae Testemițanu pentru reformele inițiate în sistemul de sănătate, ce sunt la fel de actuale și în prezent. Tot ce am moștenit este valoros și necesar, aceste performanțe fiind în beneficiul medicinei, chiar dacă între timp a evoluat considerabil”, a accentuat rectorul Ceban. 

RaevschiModeratoarea evenimentului, conferențiarul universitar Elena Raevschi, șefa Catedrei de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, a evidențiat că aportul eminentului înaintaș pentru învățământul superior medical, dar și pentru ocrotirea sănătății este unul substanțial și inedit și va rămâne ca cea mai strălucită pagină în istoria noastră. „Iluștrii gânditori din toate timpurile, preocupați de progresul uman, s-au axat în mare parte pe conceptul de instruire în domeniu, pe dezvoltarea continuă a cercetării cu scopul de a descoperi inovații, dar și de a implementa rezultatele. Profesorului Testemițanu îi revine pionieratul în realizarea strategiei de formare a cadrelor medicale naționale prin argumentarea conceptului de pregătire continuă a medicilor și farmaciștilor. De asemenea, Domniei Sale îi aparține rolul de lider în elaborarea conceptului de organizare a asistenței medicale specializate populației rurale la locul de trai, iar în calitate de ministru al sănătății – la fortificarea sistemului național de sănătate prin implementarea metodelor contemporane de tratament”. Totodată, a reiterat faptul că, sub conducerea prof. Testemițanu, angajații catedrei au realizat studii originale de cercetare ce s-au încununat cu decernarea Premiului de Stat

AcademicianPotrivit academicianului Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare, este o onoare, dar, în același timp, și complicat de a vorbi despre Nicolae Testemițanu, savant cu o biografie deosebită: „Un neam este puternic prin reprezentanții săi, iar o universitate  –  prin personalitățile remarcabile care și-au adus aportul la dezvoltarea instituției, au fondat școli și au deschis căi spre viitor. Prin activitatea sa, Nicolae Testemițanu reprezintă pleiada de aur care a creat faima Institutului de Medicină. Suntem norocoși și ne mândrim că suntem discipolii marelui Nicolae Testemițanu, considerat simbol al Moldovei și al profesionalismului, dar avem și responsabilitatea deosebită de a păstra moștenirea medicinei pe care ne-a lăsat-o, de a asigura continuitatea activității și realizărilor sale și de a-i cinsti memoria”.

La rândul său, Iulian Grosu, conferențiar universitar și discipol al ilustrului savant, a menționat că sănătatea fizică și spirituală a neamului au fost două valori fundamentale pentru Nicolae Testemițanu, personalitate de o proverbială omenie. „Contribuția savantului la dezvoltarea teoriei și practicii medicale, lucrările sale în domeniul sănătății publice și managementului constituie o sursă nesecată de inspirație pentru reformarea sistemului medical până în prezent. Numele lui Nicolae Testemițanu – cugetător de elită, purtător de valori spirituale autentice, conducător care știa să asculte cu sufletul ca un intelectual adevărat, dotat cu o fantastică putere de a se orienta și de a reține esențialul, va străluci puternic în constelația medicilor iluștri ai Republica Moldova”, a subliniat Iulian Grosu.

În opinia unui alt discipol, profesorului Dumitru Tintiuc, „personalitatea savantului e asemeni unui munte care poate fi contemplat de la distanță pentru a-i vedea toată măreția, specificul activității creatoare și spiritul de sacrificiu. Este o personalitate complexă, de o dotare polivalentă, care s-a eternizat prin opera sa bazată pe adevăr și frumos, binele filantropic și echitatea socială. Marele Nicolae Testemițanu a creat noi posibilități pentru medicina din Republica Moldova, a promovat talentele tinere în domeniul medical și a pus fundamentul instituțiilor medicale și al întregului sistem de sănătate din țară”.

profesoriȘi profesorul Fiodor Grejdean  a evidențiat faptul că Nicolae Testemițanu a fost un patriot al medicinei naționale, care considera că nu cuvintele mari, ci faptele  concrete definesc dragostea de țară. „Conceptul său strategic privind dezvoltarea medicinei rezidă în formarea cadrelor naționale, care este cheia succesului și o cerință fundamentală a națiunii, astfel contribuind la lichidarea diferențelor ce țin de accesul la servicii de sănătate în mediul urban și cel rural. Ca ministru, a contribuit la reformarea serviciului spitalicesc și la elaborarea conceptului strategic de implementare a serviciilor specializate de ambulator la nivel rural. În calitate de șef de catedră,  Nicolae Testemițanu a implementat normativele de asigurare a populației cu medici și acordare a numărului necesar de paturi, de dezvoltare a asistenței medicale de urgență și de creare a școlii de pregătire a managerilor instituțiilor medicale. Generațiile actuale de medici au ce învăța de la Nicolae Testemițanu, și anume, de a lupta cu multă consacrare pentru atingerea scopului stabilit, a fi mereu încadrați în activitatea patriotică și a rămâne onești în relațiile cu semenii, indiferent de funcția pe care o deținem”, a concluzionat Fiodor Grejdean. 

Potrivit profesorului universitar Viorel Prisăcaru, ilustrul savant a pledat pentru introducerea limbii române la predarea și formarea specialiștilor autohtoni, a deschis facultăți pentru acordarea asistenței medicale specializate, a pledat pentru perfecționarea cadrelor peste hotare și susținerea unui număr impunător de teze de doctorat, astfel contribuind la dezvoltarea potențialului științifico-didactic al Institutului de Medicină. „Nicolae Testemițanu este unicul patriot rămas în istorie datorită curajului civic și care s-a consumat pentru viitor. Noi, generațiile de astăzi și de mâine, trebuie să-i urmăm exemplul, să-l apreciem pentru faptele sale și să ne mândrim cu universitatea și catedra care îi poartă numele”, a conchis Viorel Prisăcaru.

Actualul șef al Catedrei de ortopedie și traumatologie, profesorul Nicolae Caproș, a evidențiat faptul că Nicolae Testemițanu a fost un titan al medicinei moderne, care a contribuit substanțial la dezvoltarea serviciului de ortopedie și traumatologie în Republica Moldova, a pus bazele conservării țesuturilor în țara noastră, ulterior fiind implementate în activitatea curativă.

depunere de floriȘi profesorul Mihail Ciocanu a vorbit despre istoria asistenței medicale urgente în Republica Moldova, menționând că la moment este apreciată de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind unul dintre cele mai fiabile servicii din țară: „Distinsul profesor a recomandat, împreună cu alți cercetători de la catedră, utilizarea metodei liniare de planificare a serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească și în baza a trei factori: numărul de populație, numărul de medici în regiunea dată și starea drumurilor din regiunea unde urma să fie instituită o structură a acestui serviciu”.

În finalul sesiunii, Gheorghe Buruiană, președintele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova, a menționat că astăzi numele lui Nicolae Testemițanu reprezintă mult mai mult, el vorbește despre tradiție și istorie despre care se cunoaște nu doar la noi în țară, cât și peste hotarele ei. Acest fapt, se datorează studenților și absolvenților Universității, care-i promovează cu sfințenie numele.

Cu acest prilej, Biblioteca Științifică Medicală a vernisat o expoziție de carte pe tema „Viața și activitatea ilustrului organizator al ocrotirii sănătății, eminent savant și pedagog Nicolae Testemițanu”, și alta de fotografie.

Evenimentul a culminat cu depuneri de flori la bustul distinsului înaintaș, amplasat în curtea Blocului didactic central al Universității.

 

 
CONFERINȚĂ COMEMORATIVĂ DEDICATĂ PROFESORULUI UNIVERSITAR ION PRISACARI, CU PRILEJUL CELOR 85 DE ANI DE LA NAȘTERE

Catedra de Medicină Socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu” a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Asociația Științifico-practică Sănătate Publică și Management din Republica Moldova organizează Conferința comemorativă dedicată profesorului universitar Ion Prisacari, eminent pedagog, Om Emerit în Științe, cu prilejul celor 85 de ani de la naștere.

Evenimentul se va desfășura în data de 5 februarie curent, în incinta USMF „Nicolae Testemițanu”, Sala de conferințe nr. 205, Blocul didactic central, et. II (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165), începând cu ora 13:00.

La forum vor participa reprezentanți ai administrației Universității, ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cadre științifico-didactice și studenți, precum și reprezentanți ai instituțiilor medico-sanitare publice din țară

Conferinta 1

.

Conferinta 7
 
Congresul al VIII-lea al specialiştilor din domeniul Sănătăţii Publice şi Managementului Sanitar "O Singură Sănătate", Chişinău, 24-25 octombrie 2019