Default Header Image

Informații generale

Modulul Psihopedagogia pentru cadrele didactice

 

Scopul:de a forma specialişti în psihopedagogia universitară pentru a-i încadra în învăţământul medical, în calitate de cadru didactic, corespunzător diverselor profile din USMF „Nicolae Testemițanu”.

Misiunea: formarea unor competențe psiho-pedagogice, prin dezvoltarea unor capacități şi atitudini care au la bază cunoştințe pertinente, având ca finalitate constituirea unui comportament pedagogic performant;oferirea modulelor în domeniul psihopedagogiei, metodicii predării disciplinelor din domeniul medicinei, farmaciei, pentru a contribui la sporirea competențelor profesionale și transversale ale cadrelor didactice.

În conformitate cu Codul Educației al Republicii Moldova (Cod nr.152 din 17.07.2014, publicat în Monitorul oficial nr. 319-324 din 24.10.2014) art. 133 dezvoltarea profesională a personalului didactic, ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere este obligatorie pe parcursul întregii activităţi profesionale şi se reglementează de Guvern.

Conform art. 132 al Codului Educației RM „ Pentru ocuparea funcţiilor didactice, absolvenţii programelor de studii superioare nepedagogice vor urma obligatoriu modulul psihopedagogic corespunzător unui număr de 60 de credite de studii transferabile”.

În contextul implementării Strategiei de dezvoltare a USMF „Nicolae Testemiţanu”  2011-2020, privind calitatea formării profesionale a cadrelor didactice, eficiența, motivația și implicarea tinerilor specialiști în activitatea pedagogică, în anul 2018  a fost elaborat și aprobat de către Departamentul didactic și management academic,și ca urmare coordonat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale curriculumul de recalificare în domeniul Psihopedagogiei cadrelor didactice.

Curriculumul de recalificare în domeniul Psihopedagogiei pentru cadre didactice include patru compartimente:

  1. Psihologia educației;
  2. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului. Teoria și metodologia instruirii);
  3. Pedagogie II (Teoria și metodologia evaluării);
  4. Didactica specialităților medicale.

Promoția de absolvenți 2018-2019

Banov Pavel; Cabac-Pogorevici Irina; Cebanu Mariana; Cojocaru Cristina; Cucereavîi Nicolae, Cucieru Cristina; Melnic Adrian; Motelica Gabriela; Pavlovschi Ecaterina; Rusu Radu; Scutaru Evghenia; Sedaia Ecaterina.

Promoția de absolvenți 2019-2020

Bzovîi Florin; Caproș Hristiana; Catcov Carolina; Catrinici Rodica; Cotelea Veronica; Eremciuc Rodica; Fursenco Cornelia; Gamaniuc Marina; Mitriuc Diana; Negarî Nadejda; Racoviță Stela; Sîbii Lucia; Spînosu Galina; Șchiopu Victor; Voloceai Victoria.