Default Header Image

Cercetare

DIRECŢIILE PRINCIPALE DE CERCETARE:

  • Probleme actuale ale sănătăţii populaţiei şi reformele asistenţei medicale din Republica Moldova
  • Epidemiologia bolilor cronice netransmisibile şi organizarea asistenţei medicale specializate în mediul urban şi rural din Republica Moldova
  • Particularităţile medico-sociale ale maladiilor neoplazice şi optimizarea serviciului oncologic în perioada de reformare a sistemului de sănătate în Republica Moldova”
  • Consolidarea asistenţei medicale primare în condiţiile urbane
  • Evaluarea calităţii serviciilor spitaliceşti acordate populaţiei rurale
  • Studiul morbidităţii familiilor rurale şi organizarea asistenţei medicale primare prin intermediul medicului de familie

 

  Date despre procesul de elaborare a studiilor disertaționale – perioada  2010-2013

 

1 Particularităţile expertizei medicale a vitalităţi în tulburări mintale şi de comportament. Mariana Izrafilov (conducător științific  Grejdianu Tudor) Dr. şt. med.
2 Sarcina oprită în evoluţie: aspecte medico – sociale Luminiţa Mihalcian (conducător științific Dumitru Tintiuc) Dr. şt. med.
3 Argumentarea ştiinţifică a direcţiilor

 

strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate pe termin mediu

Boris Golovin (conducător științific – Mihai Ciocanu) Dr. şt. med.
4 Tendinţele mortalităţii după

 

cauze de deces în Republica Moldova

Olga Penina (conducător științific Dumitru Tintiuc , consultant  -  Gheorghe Paladi) Dr. şt. med.
5. Aspectele medico-sociale ale copilului orfan în Republica Moldova Malanciuc Irina(conducător științific – Tudor Grejdeanu, consultant - Domnica Gînu Dr. şt. med.

Activitatea doctoranzilor  în intervalul  2010 – 2013 (teze în lucru)

S. Baltaga, D. Vizitiu, D. Rotaru, V. Holostenco (conducător științific, profesor universitar D.Tintiuc); A. Baroncea (conducător științific profesor universitar T. Grejdeanu); P. Ursu, A. Bivol,T. Păduraru (Conducător științific, profesor universitar M. Ciocanu).