Default Header Image

Publicaţii

Monografii:

Tintiuc D., Ciocanu M. Strategia de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova. Chişinău: Epigraf,  2009, 320 p.

Tintiuc D., Grejdeanu T., Spinei L. Auditul intern şi Managementul financiar în suistemul de sănătate.Chişinău: USAID, 2009, 204 p.

Tintiuc D.,Tintiuc E., Pancenco A., Burlacu V., Munteanu I. Managementul asistenţei stomatologice de ambulatoriu. Chişinău: Pontus, 2009, 180 p.

Manuale

D.Tintiuc,T.Grejdean,E.Raevschi,V.Badan.Medicina.Chișinău. Biostatistics & research methodology.Chișinău, 2012.94p.

D.Tintiuc , Badan V., Raevschi E., Grossu Iu., Grejdeanu T.,  Margine L. Biostatistica şi metodologia cercetării ştiinţifice.Ch.: Medicina, 2012.344p. ISBN 978 – 9975 – 113 – 28 – 1

D.Tintiuc ș.a. Sănătate Publică și Management,Chișinău,CEP ”Medicina”, 2007(ISFEP ”Tipogr. Centrală, 896p.

Elaborări metodice   

Malanciuc, Irina. Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor de vârste mici(0-7 ani). Suport de curs instruire continuă pentru angajaţii APL. 2012. 129p. ISBN 978-9975-68-308-4.

Malanciuc, Irina. Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor de vârste mici(0-7 ani). Suport de curs instruire continuă pentru angajaţii maternităţilor şi secţiilor pediatrice. 2012. 95p. ISBN 978-9975-68-210-7.

Malanciuc, Irina. Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor de vârste mici(0-7 ani). Suport de curs instruire continuă pentru angajaţii centrelor maternale . 2012. 117p. ISBN 978-9975-68-209- 1.

Malanciuc, Irina. Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor de vârste mici(0-7 ani). Suport de curs instruire continuă pentru angajaţii instituţiilor rezidenţiale. 2012. 127p. ISBN 978-9975-68-212- 1.

Articole în reviste naţionale recenzate

Categoria A. 

Raevschi E.. The Burden of Cardiovascular Modifiable Risk Factors in Republic of Moldova. Acta Medica Transilvanica XVII. Sibiu, România. 2012, nr.3, p.151-153. ISSN – 1453/1968.

Raevschi E. Impactul factorilor modificabili de risc cardiovascular in Republica Moldova. 2012, nr.3, p.7-9. ISSN – 1453/1968.

Categoria B. 

 Grejdeanu T., Lisnic N. Consecinţele medico-sociale a populaţiei vîrstnice. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină, 2010 Nr.4

Grejdeanu T., Lisnic N. Consecinţele medico-sociale a populaţiei vîrstnice. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină, 2010 Nr.4

Grejdeanu T., Margine L., Lavric Al. Actorii principali în menţinerea bunăstării și sănătăţii generaţiei în vîrstă. În: Curierul medical,2010,Nr.3 (315)p.11-14.

Tintiuc D., Corina Vicol, O.Hîncu. Direcţiile prioritare de modernizare a serviciilor spitalicești în Republica Moldova. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină,2010 Nr.4 Tintiuc D., Grejdeanu T., Lavric Al., Margine L. Etapele de dezvoltare a cercetărilor știinţifice în cadrul catedrei Sănătate Publică și Management  ”Nicolae Testemiţanu” În: Sănătate Publică, Economie și i Management în Medicină, 2010 Nr.4

Tintiuc D, M.Raevschi, Elena Raevschi. Rolul catedrei ”Sănătate Publică și Management ”Nicolae Testemiţanu” în instruirea universitară” (65 ani de aniversare). În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină,2010 Nr.4 (în tipar). *

Tintiuc D. Negară A., Grejdean T., Lavric A., Margine L. Populaţia vîrstnică – problemă de sănătate publică. În: Curierul medical,2010,Nr.3 (315)p.20-23.

Categoria C

Catrinici L. Particularităţile actuale de organizare şi dezvoltare a sectorului medical privat în Republica Moldova. Anale ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”.Ed.XIII.2012, v.2,254-260. ISSN 1857-1719

Lavric Al. Profesorul Vladimir Kant – figură proeminentă în medicina socială  şi managementul sanitar moldav (memoriu la 85 ani). Anale ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”.Ed.XIII.2012, v.2,13-19. ISSN 1857-1719

Articole din alte reviste naţionale:

Grejdeanu T., Ursu Ela , Grejdeanu Victoria ş.a. Progresul economic – un fenomen de siguranţă în creşterea calităţii serviciilor medicale de sănătate. În: Medicina stomatologică, 2009,nr.1.p.8.

Tintiuc D.,Grossu Iu. Ştiinţa medicală. În: Enciclopedia Moldovei.,2009. 40p.

Tintiuc D.,Grossu Iu., Sănătate Publică. În: Enciclopedia Moldovei.2009, 60p.

Articole în culegeri  naţionale / internaţionale: 

1.Negară A., Grejdeanu T., Blaja-Lisnic N., ş.a. Determinarea dimensiunilor de deces a persoanelor longevive de 80 ani şi peste. În: Conferinţa ştiinţifico-internaţională “Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni”.2009, p.9.

2.Tintiuc D., Grejdeanu T., Margine L., Lavric Al. Reacţiile psihologice a pacienţilor la diagnosticul de cancer. În:  materialele conferinţei naţionale ”Sănătatea în relaţie cu mediul”, 2010, p.216-219.