Social medicine and sanitary management ”Nicolae Testemiţanu”

 
 

Publications

Monographies 

Tintiuc D., Ciocanu M. Strategia de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova. Chişinău: Epigraf,  2009, 320 p.

Tintiuc D., Grejdeanu T., Spinei L. Auditul intern şi Managementul financiar în suistemul de sănătate.Chişinău: USAID, 2009, 204 p.

Tintiuc D.,Tintiuc E., Pancenco A., Burlacu V., Munteanu I. Managementul asistenţei stomatologice de ambulatoriu. Chişinău: Pontus, 2009, 180 p.

Livres 

D.Tintiuc,T.Grejdean,E.Raevschi,V.Badan.Medicina.Chișinău. Biostatistics & research methodology. Chișinău, 2012.94p.

D.Tintiuc , Badan V., Raevschi E., Grossu Iu., Grejdeanu T.,  Margine L. Biostatistica şi metodologia cercetării ştiinţifice.Ch.: Medicina, 2012.344p. ISBN 978 – 9975 – 113 – 28 – 1

D.Tintiuc ș.a. Sănătate Publică și Management,Chișinău,CEP ”Medicina”, 2007(ISFEP ”Tipogr. Centrală, 896p.

Instructions méthodiques   

Malanciuc, Irina. Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor de vârste mici(0-7 ani). Suport de curs instruire continuă pentru angajaţii APL. 2012. 129p. ISBN 978-9975-68-308-4.

Malanciuc, Irina. Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor de vârste mici(0-7 ani). Suport de curs instruire continuă pentru angajaţii maternităţilor şi secţiilor pediatrice. 2012. 95p. ISBN 978-9975-68-210-7.

Malanciuc, Irina. Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor de vârste mici(0-7 ani). Suport de curs instruire continuă pentru angajaţii centrelor maternale . 2012. 117p. ISBN 978-9975-68-209- 1.

Malanciuc, Irina. Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor de vârste mici(0-7 ani). Suport de curs instruire continuă pentru angajaţii instituţiilor rezidenţiale. 2012. 127p. ISBN 978-9975-68-212- 1.

Les articles publiés dans des revues nationales 

La catégorie A. 

Raevschi E.. The Burden of Cardiovascular Modifiable Risk Factors in Republic of Moldova. Acta Medica Transilvanica XVII. Sibiu, România. 2012, nr.3, p.151-153. ISSN – 1453/1968.

Raevschi E. Impactul factorilor modificabili de risc cardiovascular in Republica Moldova. 2012, nr.3, p.7-9. ISSN – 1453/1968.

La catégorie B. 

Grejdeanu T., Lisnic N. Consecinţele medico-sociale a populaţiei vîrstnice. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină, 2010 Nr.4

Grejdeanu T., Lisnic N. Consecinţele medico-sociale a populaţiei vîrstnice. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină, 2010 Nr.4

Grejdeanu T., Margine L., Lavric Al. Actorii principali în menţinerea bunăstării și sănătăţii generaţiei în vîrstă. În: Curierul medical,2010,Nr.3 (315)p.11-14.

Tintiuc D., Corina Vicol, O.Hîncu. Direcţiile prioritare de modernizare a serviciilor spitalicești în Republica Moldova. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină,2010 Nr.4 Tintiuc D., Grejdeanu T., Lavric Al., Margine L. Etapele de dezvoltare a cercetărilor știinţifice în cadrul catedrei Sănătate Publică și Management  ”Nicolae Testemiţanu” În: Sănătate Publică, Economie și i Management în Medicină, 2010 Nr.4

Tintiuc D, M.Raevschi, Elena Raevschi. Rolul catedrei ”Sănătate Publică și Management ”Nicolae Testemiţanu” în instruirea universitară” (65 ani de aniversare). În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină,2010 Nr.4 (în tipar). *

Tintiuc D. Negară A., Grejdean T., Lavric A., Margine L. Populaţia vîrstnică – problemă de sănătate publică. În: Curierul medical,2010,Nr.3 (315)p.20-23.

La catégorie C.

Catrinici L. Particularităţile actuale de organizare şi dezvoltare a sectorului medical privat în Republica Moldova. Anale ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”.Ed.XIII.2012, v.2,254-260. ISSN 1857-1719

Lavric Al. Profesorul Vladimir Kant – figură proeminentă în medicina socială  şi managementul sanitar moldav (memoriu la 85 ani). Anale ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”.Ed.XIII.2012, v.2,13-19. ISSN 1857-1719

Autres articles publiés dans des revues nationales 

Grejdeanu T., Ursu Ela , Grejdeanu Victoria ş.a. Progresul economic – un fenomen de siguranţă în creşterea calităţii serviciilor medicale de sănătate. În: Medicina stomatologică, 2009,nr.1.p.8.

Tintiuc D.,Grossu Iu. Ştiinţa medicală. În: Enciclopedia Moldovei.,2009. 40p.

Tintiuc D.,Grossu Iu., Sănătate Publică. În: Enciclopedia Moldovei.2009, 60p.

Les articles publiés dans des revues nationales / internationales 

1.Negară A., Grejdeanu T., Blaja-Lisnic N., ş.a. Determinarea dimensiunilor de deces a persoanelor longevive de 80 ani şi peste. În: Conferinţa ştiinţifico-internaţională “Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni”.2009, p.9.

2.Tintiuc D., Grejdeanu T., Margine L., Lavric Al. Reacţiile psihologice a pacienţilor la diagnosticul de cancer. În:  materialele conferinţei naţionale ”Sănătatea în relaţie cu mediul”, 2010, p.216-219.